ZARZĄDY KLUBUPrezes Zarządu  – Jacek Piecuch         

Data wyboru

Skład Zarządu

14.11.1974

 

1. Przewodniczący
2. Zastępca Przew.
3. Sekretarz
4. Członek
5. Członek
6. Członek
7. Członek

Wiesław Worytko
Roman Cudek
Grażyna Kotowicz
Henryk Niemaszyk
Janusz Habaj
Zenon Kotowicz
Henryk Wojtas

20.11.1978

 

1. Przewodniczący
2. Zastępca Przew.
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. Członek
6. Członek
7. Członek
8. Członek

Wiesław Worytko
Roman Cudek
Grażyna Kotowicz
Halina Radzik
Zbigniew Augustyn
Zenon Kotowicz
Zofia Kazanowska
Józef Rafa

16.11.1985

 

1. Przewodniczący
2. Zastępca Przew.
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. Członek
6. Członek
7. Członek

Wiesław Worytko
Jan Serafin
Zbigniew Augustyn
Halina Radzik
Kazimierz Cieśla
Roman Cudek
Zofia Kazanowska

03.12.1991

 

1. Przewodniczący
2. Zastępca Przew.
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. Członek
6. Członek
7. Członek
8. Członek
9. Członek

Wiesław Worytko
Wiesław Augustyn
Zbigniew Augustyn
Marcin Halik
Bonifacy Baran
Jacek Piecuch

Jan Serafin
Jan Smalec
Halina Radzik

06.03.1994

1. Przewodniczący
2. Zastępca Przew.
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. Członek

Wiesław Worytko
Wojciech Tomasik
Jacek Piecuch
Halina Radzik
Wiesław Gazda

02.03.1997

1. Przewodniczący
2. Zastępca Przew.
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. Członek

Wiesław Worytko
Bonifacy Baran
Agnieszka Jurys
Marcin Salwa
Wojciech Jędrusiak

 

1. Przewodniczący
2. Zastępca Przew.
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. Członek

Zbigniew Bożek
Marek Szewczyk
Dominik Jurys
Jacek Świerad
Małgorzata Łazarek