ODZNACZENIAWspólny wysiłek, oddana krew, pomoc potrzebującym, działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża i Rejonowej Rady Krwiodawstwa znalazły uznanie władz organizacyjnych o czym świadczą dyplomy i odznaczenia.
A oto one:
1974 - Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - II stopnia"
1977 - List pochwalny Prezesa Zarządu Głównego PCK
1978 - Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża - IV stopnia
1983 - Puchar 25 - lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK
1988 - Medal Pamiątkowy 30 - lecia HDK - PCK
1989 - Medal 70 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
1994 - Proporzec z napisem: FRATRES - Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Łużnej (dar od przyjaciół z Bozzano)
1996 – Odznaka Honorowa Klubu HDK "Zasłużony dla Klubu HDK PCK im. dr Z. Tokarskiego przy Rafinerii Nafty JEDLICZE"
1998 - Medal Pamiątkowy 40 - lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Wszystkie te trofea, pamiątki jak też dokumentacja i szczegółowa kronika przechowywane są z pietyzmem w siedzibie Klubu, która teraz znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Oprócz odznaczeń nadanych Klubowi, władze Polskiego Czerwonego Krzyża nagrodziły poświęcenie i humanitaryzm odznaczeniami, dyplomami i listami pochwalnymi, indywidualnie członków Klubu.

Wśród odznaczonych i wyróżnionych są:
Jan Serafin - Złoty Krzyż Zasługi
Halina Radzik - Brązowy Krzyż Zasługi
Wiesław Worytko - Honorowa Odznaka PCK II stopnia

Wielu łużańskich krwiodawców otrzymało Honorowe Odznaki PCK III i IV stopnia, dyplomy, listy gratu­lacyjne itp. Dotyczy to   zarówno mieszkańców gminy jak też i tych którzy działają w innych  rejonach.

Odznakami "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK" uhonorowano aż  ponad 100 osób z czego wielu złotymi.


Posiadacze złotych Odznak Honorowego Dawcy Krwi


 • Bożek Zbigniew
 • Drewniak Zdzisław
 • Dynda Krzysztof
 • Gazda Wiesław
 • Jagielski Wiesław
 • Janik Michał
 • Kotowicz Wiesław
 • Kotowicz Zenon
 • Piecuch Jacek
 • Połeć Piotr
 • Róż Dariusz
 • Serafin Jan
 • Świerad Jacek
 • Wiejaczka Stanisław