KLANY RODZINNEOd początku funkcjonowania Klubu, wykształcił się, tradycyjny już, model rodzinnego krwiodawstwa. Członkami wielkiej czerwonokrzyskiej rzeszy były i są małżeństwa, rodzeństwa, i całe rody, co obrazują między innymi nazwiska:
Augustyn, Bożek, Cop, Cudek, Czerwiński, Ćwiklik, Drewniak, Gazda (z Łużnej i Szalowej), Grzesiak, Halik, Hudzik, Janas, Jurys, Kazanowski, Kłodnicki, Klisiewicz, Krzeszowski, Kuś, Marczyk, Niemaszyk, Piecuch, Rząca, Salwa, Serafin, Szewczyk, Waląg, Więcek, Wojtarowicz, Zięba, Zych i wiele innych.

I znów, podobnie jak w innych dziedzinach, widzimy wielopokoleniowość i ciągłość, co z codzienności stanie się zapewne tradycją. To bardzo ważne i obiecujące zjawisko, gdyż cechy wrażliwości wykształcone i kultywowane w rodzinie są najcenniejsze i najtrwalsze.

Poza wynikającym z powyższych analiz zróżnicowaniem wiekowym, mamy także doczynienia, z wielorodnością grup zawodowych. Łużniańscy krwiodawcy to: rolnicy, rzemieślnicy, nauczyciele, inżynierowie i technicy, urzędnicy, policjanci i strażacy, prywatni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Członkowie Klubu wnosili i wnoszą istotny wkład we wszystkie dziedziny życia wsi, gminy i regionu. Widać to szczególnie w przypadku amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji społeczno - gospodarczych, związków i stowarzyszeń.